De PSB specialisten

Vanwege de grote onderlinge verschillen in verschillende brandstoffen, is het belangrijk dat ons team een brede kennis heeft en inzetbaar is voor al deze soorten.

Het team van PSB Inspection bestaat daarom uit gespecialiseerde Senior-Surveyors, uitgerust met brede kennis op het gebied van gewichtsvaststelling van schepen, stockpile inspecties en temperatuur controles. 

Al onze surveyors zijn gespecialiseerd in een bepaald kolen product; inspecties voor energieopwekking, kolen voor de Cokes-productie (Coking Coal), Cokes voor de staalindustrie, Petroleum Cokes, Antraciet en Biomassa. Dit omdat elk product speciale eigenschappen en uitdagingen kent.

Het team heeft breed spectrum aan ervaring op het gebied van;

  • Gewichtsvaststelling van binnenvaartschepen.
  • Draft-survey van zeeschepen (van Coasters, Handy-size schepen, Panamax schepen en Cape-size schepen).
  • Stockpile inspecties van kolen. 
  • Het bemonsteren van de diverse producten en het prepareren van de genomen monsters.
  • Het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve inspecties van verschillende brandstoffen.
  • Temperatuur controles van stockpiles en van kolen/biomassa ladingen.
  • Ruiminspecties van zeeschepen en binnenvaartschepen alvorens deze worden beladen met een kolen gerelateerd- en/of biomassa product.

Vrijwel alle senior medewerkers zijn in het verleden onder verantwoordelijkheid van CEO Peter Bagchus zelf opgeleid voor inspecties. Ook onze jongere medewerkers volgen hun opleiding binnen PSB Inspection.

Onze specialisten op locatie worden ondersteund door een enthousiast team van medewerkers op het kantoor van PSB Inspection. Ons snelle succes leunt mede aan de speciale inzet van ons hele team van enthousiaste medewerkers, die zich als familie inzetten voor het bedrijf.

Peter Bagchus

Managing
Director

Niels van Vliet

Operations
Manager

Erica Tang

Planning
Department

J├╝rgen Treschan

Commercial
Manager (int.)