De specialismen van PSB INSPECTION

kwaliteit is onze specialiteit. Voor de gewenste dienstverlening, waar precisie hoog in het vaandel staat, bent U bij PSB INSPECTION aan het juiste adres.

De handel in vaste brandstoffen (waaronder kolen, metalen en mineralen) en biomassa producten kent vele verschillende soorten, ieder met specifieke eigenschappen en problemen. PSB Inspection beschikt over een team specialisten, ieder gespecialiseerd met betrekking tot inspectie en bemonstering van de verschillende producten.

Voor vaste brandstoffen, zoals verschillende soorten en herkomsten kolen voor de energieopwekking, cokes voor de metaalindustrie, metalen, mineralen, Antraciet en Petroleum cokes voor verschillende industrieën, maar ook voor de biomassa-producten heeft PSB Inspection verschillende specialisten beschikbaar.

Na uitvoering van een inspectie en/of bemonstering ontvangt U als opdrachtgever een uitgebreid rapport met onze bevindingen.

Alle bemonsteringen en monstervoorbereidingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de meest recente Internationale Normen ISO- en/of ASTM-standaard, welke door middel van interne regels nog verder zijn aangescherpt om de kwaliteit en zekerheid voor alle betrokkenen, leverancier en ontvanger, zo veel mogelijk te waarborgen.

PSB Inspection wordt ook met regelmaat aangesteld als ‘Umpire Lab’, waarbij monsters worden ontvangen van de laadhaven en de loshaven. Het oordeel en resultaten zoals beoordeeld door PSB Inspection wordt als bindend beschouwd.

Certificeringen